Hitta rätt tryckeri för din design

Man kan skapa häftig inredning på många sätt. Genom att vända sig till ett tryckeri till exempel. Nuförtiden går det att som privatperson trycka på det mesta, från metallplåtar och koppar till gardiner och boksidor. Tryck gör det möjligt för den som är illustratör eller grafisk designer att få ut sin konst i massupplagor, och kanske pryda tusentals hem i Stockholm eller kanske över hela världen.

Det finns många olika tryckmetoder, och alla har sina för- och nackdelar. Vilken tryckmetod man ska välja beror dels på vad som ska tryckas, med avseende på exempelvis mängd gärder, dels på vilken kvalitet man vill ha. Slutligen är också tryckmediet av stor betydelse för val av tryckmetod. Det finns tryckmetoder som passar bättre på textil, eller på ojämna ytor, eller för stora upplagor och så vidare.

Tryckmetoder för papper

För tryck på papper, såsom tidningar, böcker, broschyrer och kataloger, kan man huvudsakligen välja mellan två sorters tryck, digitaltryck och offsettryck. Båda metoderna ger trycka av mycket hög kvalitet, men offsettryck anses allmänt som något vassare vad gäller färgskärpa. Vilken metod man ska välja beror mycket på priset. Digitaltryck kan liknas vid en stor bläckstråleskrivare, och det kostar inte mer per enhet att trycka ett exemplar av en affisch som hundra ex. Det gör att digitaltryck nästan alltid är det bästa valet när man ska låta trycka upp små upplagor.

Vill man trycka fler än tusen exemplar av något kan dock offsettryck vara det bästa valet. Vid offsettryck skapar man först en plåt med motivet, som sedan överförs till en gummiduk som till sist fäster trycket på pappret. Det gör att initialkostnaden för offsettryck är hög, men priset per enhet blir lägre ju fler exemplar man trycker.

Andra tryckmetoder

Bland andra tryckmetoder sm kan vara intressanta för en designer kan nämnas screentryck och tampotryck. Screentryck var förut vanligt vid affischtryck, men numera används det framför allt till tryck på kläder och andra textiler, som gardiner till exempel. Screentryck håller mycket hög kvalitet och kan även användas till tryck på metall.

Tampotryck är det bästa valet när man vill trycka på rundade och ojämna ytor som muggar, flaskor, pennor och liknande. Tampotryck innebär att man för över motivet till en trycksvamp, som sedan kan pressa trycket på i stort sett vilken yta som helst.

Tryckeri i Stockholm

De flesta tryckerier i Stockholm kan erbjuda digitaltryck, och många har även en offsetpress. Däremot har inte alla tryckerier möjlighet att trycka med tampotryck eller screen, så är dessa tryckmetoder intressanta kan du få leta lite. Men generellt är det inte svårt att hitta ett tryckeri i Stockholm som kan hjälpa dig att trycka din design, på det material du önskar. Produkterna kan du sedan sälja via exempelvis en webbshop, eller använda i dina inredningsprojekt. Genom att hitta ett tryckeri som levererar kvalitetstryck och sedan anlitar dem ofta kan du dessutom med tiden få ner priserna och inleda ett fruktbart samarbete som gör att du kan tjäna mer på din design.

Läs mer på https://www.tryckstockholm.nu/