Hur påverkar olika färger mig?

Robert Plutchik var psykolog och professor emeritus vid Albert Einstein College of Medicine, och har forskat lite grann i hur vi människor uppfattar färger. Han har gjort en kartläggning med en känslokarta som kallas Plutchiks känslo-hjul som är ganska intressant. Han som person ger något av en tyngd åt det som påstås i färg-hjulet. Här tänkte han sig 8 motpoler för färger som stod både för en känsla men samtidigt för dess motsatta effekt. Till exempel tänkte han sig grönt både som en färg som väcker beundran, förvåning men också distraktion.

Så påverkar färgerna oss enligt Plutchik’s wheel of emotions

Gult som extas, glädje men även lugn.

Orange som aktivitet, förväntan och intresse.

Rosa som allt från raseri, vrede till förnöjsamhet.

Lila för allt från avsky, till olust men även för tristess.

Blått för allt från sorg, och känslor av ledsenhet, men även lugn.

Ljusgrönt för beundran, tillit och acceptans.

Mörkgrönt som häpnad, överraskning och distraktion.

Grönt som är någonstans mellan mörkgrön och ljusgrön, som väcker känslor av terror, rädsla och känslor av farhågor.

Här, i hans känslo-hjul hittar man inte färger som svart, brunt eller beiget. Att färgerna påvekar oss, håller fler forskare med om. Till exempel Jan Janssen som är arkitekt och forskare vid Miljöpsykologiska institutionen vid Lunds universitet, som menar att färger har en rent biologisk inverkan på oss människor. De har gjort tester på människor och låtit några arbeta i ett rött, andra i ett blått rum, samtidigt som de mätte hjärtfrekvensen och hjärnaktiviteten. De kom fram till att rött påverkar hjärnan och gör oss mer produktiva men också stressade. De som arbetar med kreativa arbeten bör jobba i ett rött rum, medan den som arbetade i ett blått rum inte blev lika aktiverade av fären.

Färgerna enligt forskare på Lunds universitet

Blått – signalerar lugn och ro. Den får oss att gå ner i varv.

Vitt – är en neutral färg som ger lugn och ro och reflekterar ljuset.

Gult retar synsinnet mest och kan upplevas som obehagliga i starka doser.

ött – liksom orange och gult aktiverar våra hjärnor och gör oss mer produktiva men även stressade. Introvera och nedstämda personer påverkas av dessa färger mer än andra.

Beige- brunt och grått, har en lugnan de och avkopplande effekt. De gör oss harmoniska och lugna.

Grönt – upplevs, liksom blått och uppfattas som harmoniskt och får oss att gå ner i varv.

Så om du nu funderar på att måla om hemma, tänk då på vad du vill uppnå med de olika färgerna i olika rum, och anlita en målare i Stockholm för jobbet.