Solceller genererar grön el till din BRF

Visst vore det underbart att ha egna solceller på taket till er BRF? Samtidigt vet du att detta genererar grön el och bidrar till en mer hållbar värld.

Det är kanske inte så ofta du funderar på hur mycket el du egentligen konsumerar. Men handen på hjärtat, är det inte så att du behöver ladda din telefon eller dator nästan varje dag? Det kommer att kosta dig både en och annan krona i slutändan om du inte ser över din konsumtion. 

Om du visar din BRF på möjligheten att installera solceller och låta bostadsrättsinnehavare använda den energin det genererar för sina behov så kan det blir ett riktigt lyckat förslag för både dig och föreningen. Det finns ju även en möjlighet att energin enbart används till er gemensamma byggnad.

Solceller till en BRF är guld värt i längden

Bidrar du till att skaffa solceller till er BRF kommer det att löna sig i längden. Du och den förening du tillhör bidrar helt enkelt till att minska påverkan på hela klimatet. Det är inte illa. Varje steg mot en sådan hållbar miljö, som tas genom engagerande, kloka beslut, är guld värt i det långa loppet. 

Det finns alltså en väg ut ur detta träsk av negativ energi om du väljer att använda grön el. Frågan är bara om den räcker hela vägen som det ser ut nu? Ju mer det byggs ut desto fler kan gå över till den gröna energin. Det är steg i rätt riktning för en hållbar värld. Din BRF kan bidra till det.