Ordning och bra inneklimat med OVK-besiktning i Stockholm

Har du tagit tag i din OVK-besiktning i Stockholm? Som fastighetsägare åligger det dig att ha koll. Bonusen är ren ventilation i både hus och människor.

Vi människor tillbringar mycket tid inomhus. I våra hem, naturligtvis, och i många fall lika mycket på vår arbetsplats. Barn går i skola eller förskola. Vissa tillbringar en del tid på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Självklart är det av största vikt att luften vi andas är tjänlig.

Luft med mycket partiklar i är inte bra för oss. Det kan röra sig om pollen eller kemiska ämnen eller helt enkelt det vi kallar för smuts. Det samlas damm och diverse annat i våra ventilationsrör. Med åren kan också ventilationen få skador och därmed inte längre fungera optimalt. Beroende på vilken typ av byggnad i exempelvis Stockholm det handlar om finns olika krav på just OVK-besiktning.

OVK-besiktning för arbetsplatser

En skola är både en arbetsplats och en plats där växande barn och ungdomar tillbringar mycket tid. Ett sjukhus är platsen där inomhusmiljön under inga omständigheter får försämra patienters hälsa eller skada personalens dito. Men också kontor och liknande behöver ha en acceptabel luft för de som vistas där hela dagen.

En OVK-besiktning består av både mätningar och okulär besiktning av ventilation och ska utföras av en auktoriserad firma. Beroende på resultatet blir den antingen godkänd eller så informeras om att åtgärder behövs utföras inom x antal månader. Vite kan utdömas om dessa inte utförs men det egentliga syftet är god hälsa hos de som vistas i byggnaden.