Flyttar som kräver mer av en flyttfirma

Att anlita en flyttfirma innebär att man dels kommer undan att allting som är jobbigt med en flytt. Man betalar helt enkelt för att slippa packa, man betalar för att slippa bära, man betalar för att slippa hyra ett lämpligt fordon och man betalar för att själv kunna koncentrera sig på det roliga – att komma på plats i den nya bostaden. Många väljer även att betala för tjänsten flyttstädning då denna anses som det absolut värsta momentet som sker – och måste genomföras – vid varje flytt.

Gott så; det finns ett värde i att anlita en flyttfirma och kostnaden behöver heller inte vara så hög vid en vanlig flytt. Detta är något som blir extra tydligt i Stockholm där det dels sker väldigt många dagliga flyttar och där det dels finns väldigt många verksamma kunder – en kombination som gjort att prisnivån ligger lägre än vad snittet i övriga Sverige är. Det vill säga; man kan som kund i Stockholm använda konkurrensen mellan flyttfirmor till sin egen fördel och dra nytta av det förhandlingsläge man sitter i. Detta genom att ta in offerter och ställa dessa mot varandra.

Kompetens krävs vid en pianoflytt

Dock – det finns dock en väldigt fara i detta och att bara jaga den billigaste prislappen hos en flyttfirma och detta särskilt vid känsligare flyttar som kräver extra mycket kompetens. Vid en ”vanlig” flytt så kan man i stort sett välja vilken flyttfirma som helst och ändå i slutändan få ett bra jobb utfört i Stockholm.

Vilka är då de flyttar som kräver lite extra och som man måste hitta en bättre flyttfirma för? Jo, vi kan ge två typiska exempel på sådana nedan:

  • Pianoflytt. En pianoflytt innebär att man ofta måste använda sig av en skylift eller där flyttfirman har de verktyg och hjälpmedel som krävs. Särskilt om en pianoflytt ska ske från- eller till en bostad som ligger högt upp i en fastighet. Det som gäller här är att man redan på ett tidigt stadium hör sig för kring sin pianoflytt, ser vilka flyttföretag som kan åta sig uppgiften och där man sedan gör sitt val. Viktigt vid en pianoflytt är även att man som kund ser över olika referenser till den flyttfirma man anlitar. Kort sagt – har de genomfört en pianoflytt tidigare: se till att ringa kunden i fråga och hör dig för om både pris och hur dennes pianoflytt fortlöpte.
  • Kontorsflytt. Även företag flyttar och för dessa gäller det att säkerställa framförallt två saker hos en flyttfirma: att de kan utföra jobbet snabbt och att de klarar att göra det utan att något går sönder. Ett företag har inte råd med att förlora några dagar vid en flytt – ska den ske under en helg så måste man redan under måndagen komma igång med arbetet i sina nya lokaler. Att inget går sönder är självklart. Även här – liksom vid en pianoflytt – är referenser viktiga; genom att ringa tidigare kunder så får man en bra bild kring huruvida flyttfirman har kompetens nog att klara en kontorsflytt.

Läs mer om hur man anlitar en flyttfirma här: pianoflyttstockholm.com